เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
186   คน
สถิติทั้งหมด
13511   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566
ภาพกิจกรรม ทต.กุดกว้าง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
 • โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
 • บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
  บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
 • นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
  นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
  การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
 • ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
  ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
 • เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
  เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
 • เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
  เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
 • สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
  สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
  การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
 • ลอยกระทง 2566
  ลอยกระทง 2566
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
 • นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
  นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
081-2615265
นายเตียง โอดพิมพ์
นายเตียง โอดพิมพ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
093-1132024

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
ภารกิจนายกเทศมนตรีร่วมกับชุมชน ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
ภารกิจนายกเทศมนตรีร่วมกับชุมชน ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำ...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำ...
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ...
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ...
โครงการส่งเสริมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2567
โครงการส่งเสริมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
043-296358 043-296358 saraban@kudkwang.go.th

Q&A
098-8635398
081-2615265
043-296358
facebook Q&A
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดกว้าง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดกว้าง
โทร.043-296358

จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายหน้าบ้านคุณกฤษณา - หนองแปน) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567
ซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนยฺพัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 32 วันทำการ (ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายบ้านนางลำไย คลังคำภา) บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4426 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายข้างวัดป่า บ้านขนวน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายสี่แยกหนองแวง-โนนสง่า บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทั่วไป ( 28 พ.ค. 67 ) ขก๐๐๒๓.๑/๔๓๖
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน