เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
277   คน
สถิติทั้งหมด
3479   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566
ภาพกิจกรรม ทต.กุดกว้าง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
 • โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
 • บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
  บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
 • นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
  นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
  การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
 • ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
  ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
 • เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
  เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
 • เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
  เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
 • สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
  สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
  การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
 • ลอยกระทง 2566
  ลอยกระทง 2566
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
 • นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
  นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
081-2615265
นายเตียง โอดพิมพ์
นายเตียง โอดพิมพ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
093-1132024

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
ภารกิจนายกเทศมนตรีร่วมกับชุมชน ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
ภารกิจนายกเทศมนตรีร่วมกับชุมชน ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำ...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำ...
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ...
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหาร และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ...
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
043-296358 043-296358 saraban@kudkwang.go.th

Q&A
098-8635398
081-2615265
043-296358
facebook Q&A
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดกว้าง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดกว้าง
โทร.043-296358

จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คันๆละ 4 วัน ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ผสายเตาถ่าน) บ้านหนองโก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2567
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวนนคร(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจูมพล(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัด)บ้านขนวนนคร หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)บ้านขนวนนคร หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • โยธาไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ศาลปกครอง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์