เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
10299   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรม

ค้นหาจาก :
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 33   12
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปี 2567 \"กุดกว้างเกมส์ ครั้งที่ 2\"
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปี 2567 \"กุดกว้างเกมส์ ครั้งที่ 2\"
 20   43
นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำประปาของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน และ ลงพื้นที่บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.
นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำประปาของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน และ ลงพื้นที่บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.
 10   67
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 1   54
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด \"นราพฤกษ์เกมส์\"
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด \"นราพฤกษ์เกมส์\"
 9   87
ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 14   44
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 8   96
เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่
เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่
 9   67
สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย) เเละ สรุปผลการประกวดกระทง โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ  2567
สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย) เเละ สรุปผลการประกวดกระทง โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 3   37
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 29   87
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 17   93
การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
 10   51
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลกุดกว้าง ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลกุดกว้าง ครั้งที่ 1
 10   120
ลอยกระทง 2566
ลอยกระทง 2566
 2   143
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 10   79
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล  ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุมชน โดยออกตรวจการซ่อมแซมถนนด้วย   แอสฟัลติกผสมเสร็จ เส้นทาง หนองไผ่ - โคกสูง - ขนวน
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล  ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุมชน โดยออกตรวจการซ่อมแซมถนนด้วย แอสฟัลติกผสมเสร็จ เส้นทาง หนองไผ่ - โคกสูง - ขนวน
 9   90
นายกฯกุดกว้าง ออกตรวจสอบความเสียหาย ถนนลำเลียงผลผลิต บริเวณลำห้วยร่องโก
นายกฯกุดกว้าง ออกตรวจสอบความเสียหาย ถนนลำเลียงผลผลิต บริเวณลำห้วยร่องโก
 6   73
ภารกิจร่วมกับชุมชนของ นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
ภารกิจร่วมกับชุมชนของ นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
 7   81
ทต.กุดกว้างและชาวบ้านทำความสะอาด พื้นศาลาการเปรียญวัดป่าบ้านขนวน
ทต.กุดกว้างและชาวบ้านทำความสะอาด พื้นศาลาการเปรียญวัดป่าบ้านขนวน
 5   48
ทต. กุดกว้างออกพ่นยาด้วยเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย
ทต. กุดกว้างออกพ่นยาด้วยเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย
 4   40
เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบัน และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบัน และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 20   56
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
 9   79
เทศบาลตำบลกุดกว้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้าด้วยมือ (Handmade)
เทศบาลตำบลกุดกว้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรมการตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าขาวม้าด้วยมือ (Handmade)
 9   29
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4
 8   49
เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หนองแปนสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลกุดกว้าง จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หนองแปนสาธารณประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6
 11   80
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14
 5   59
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบให้กับราษฎรครัวเรือนเป้าหมาย บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16
 3   29


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2