เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
10299   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
เทศบาลตำบลกุดกว้าง (ทต.กุดกว้าง) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(One Stop Service : OSS)


--- งานบริการเพื่อประชาชน ---

--- งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs ---

--- งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ ---