เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
10299   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

จดหมายข่าว

ค้นหาจาก :
โครงการส่งเสริมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2567
โครงการส่งเสริมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2567
 21   5
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน
 8   4
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 16   8
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
 15   19
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งวัด ของที่พักสงฆ์ป่าพัทธสีมา บ้านบะยาวสันติสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งวัด ของที่พักสงฆ์ป่าพัทธสีมา บ้านบะยาวสันติสุข
 12   9
การจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567
การจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567
 30   18
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
 21   16
งานป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านเรือน ประชาชนที่รับผลกระทบจากพายุ
งานป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านเรือน ประชาชนที่รับผลกระทบจากพายุ
 12   13
ภารกิจร่วมกับชุมชนของนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
ภารกิจร่วมกับชุมชนของนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
 9   19
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วย คณะบริหารฯ  ข้าราชการ ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า หนองแวง - โนนสง่า
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วย คณะบริหารฯ ข้าราชการ ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า หนองแวง - โนนสง่า
 10   22
เจ้าหน้าที่ ทต.กุดกว้าง ออกพ่นยาเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย
เจ้าหน้าที่ ทต.กุดกว้าง ออกพ่นยาเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย
 12   20
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลกุดกว้าง
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลกุดกว้าง
 13   32
ภารกิจนายกเทศมนตรีร่วมกับชุมชน
ภารกิจนายกเทศมนตรีร่วมกับชุมชน
 9   31
งานป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่
งานป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่
 7   23
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี 2567  ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
 12   26
คณะผู้บริหาร ทต.กุดกว้าง ลงพื้นที่วัดป่าศิริธรรม  สำรวจความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับกุฏิที่พักสงฆ์
คณะผู้บริหาร ทต.กุดกว้าง ลงพื้นที่วัดป่าศิริธรรม สำรวจความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับกุฏิที่พักสงฆ์
 8   45
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการวางท่อระบายน้ำจากแหล่งเกษตรลงสู่หนองแปน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการวางท่อระบายน้ำจากแหล่งเกษตรลงสู่หนองแปน
 8   23
นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำประปาของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน
นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำประปาของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน
 8   41
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ออกระงับเพลิงไหม้ไร่อ้อยช่วงวันหยุด
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทต.กุดกว้าง ออกระงับเพลิงไหม้ไร่อ้อยช่วงวันหยุด
 6   46
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลกุดกว้าง  นำรถดับเพลิงออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
 8   47
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง  นำรถดับเพลิงออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
 1   22
การจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1
การจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1
 15   78
ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
 1   57
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นราพฤกษ์เกมส์
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด นราพฤกษ์เกมส์
 1   90
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมอบบ้านพอเพียง
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมอบบ้านพอเพียง
 1   59
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดกว้าง
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดกว้าง
 1   63
เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลกุดว้าง ออกซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลกุดว้าง ออกซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
 2   53


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2