เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
10297   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
081-2615265
นายอาคม จันทเขต
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
089-2836057
นางสาวอารีพร อรุณศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัชนี เพ็งกระโจม
ผู้อำนวยการกองคลัง
061-3701489
นายปฏิภาณ ปิตรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา