เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
10300   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเตียง โอดพิมพ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
093-1132024
นางบัวสร้อย เปาริสาร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
087-2225206
นายนัฐพงษ์ กีมขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1
094-5326897
นายวีรวุฒิ โพธิ์ฟันเรือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1
063-9535941
นายสุริยา ถาหล้าอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1
087-9995092
นายประทวน ศรีสรรค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1
093-3264335
นางกำไรพร คำเวียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1
063-7419292
นางสุพรรณ์ โพธิ์ฟันเรือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 1
094-3573013
นางสาวทองอินทร์ มาดินดำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2
098-5619644
นางมยุเรช คำป้อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2
091-8604443
นายวิเชียร จันหัวนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2
095-1694825
นางทองฤทธิ์ พรมพั้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เขต 2
084-5536641