เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
10299   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

คณะผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
นายวิจิตร คุ้มโศก
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
093-3802859
นายพลทวีป เหลาเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
นายทวี หม่อนสระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
097-0218149
นายเกียรติศักดิ์ เจ๊กนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
083-3434705