เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
10299   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

กองคลัง

นางรัชนี เพ็งกระโจม
ผู้อำนวยการกองคลัง
061-3701489
นางสาวจันทนา ลือแสน
นักวิชาการคลัง
-ตำเเหน่งว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพรรณษา คงเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ตำเเหน่งว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิรินทิพย์ หมอดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชรินทร์ ชาติมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนันทวัน ทีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ