เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
10300   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  

ลงข่าว: 03/04/2567    16   8

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้างเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ"การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก(Handmade) และยังได้รับเกียรติจาก คุณ กันต์กนิษฐ์ ตลับนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การฝึกอาชีพการทำการสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก(Handmade) และการออกแบบกระเป๋าให้สวยงามเพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในยุคปัจจุบัน อีกด้วย