เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
10297   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

การจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567 

ลงข่าว: 22/03/2567    30   17

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดงาน วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกุดกว้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกุดกว้างได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง และได้มอบหมายนโยบายรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ สมาชิก อปพร.ตำบลกุดกว้าง โดยการจัดงาน วัน อปพร.ในครั้งนี้มี นายเตียง โอดพิมพ์ ประธารสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ/พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง และ สมาชิก อปพร.ตำบลกุดกว้าง จำนวน 27 นาย เข้าร่วมพิธี

 

ในช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดกว้าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของประชาชน