เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
10297   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567  

ลงข่าว: 29/03/2567    15   18

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและเด็กเล็ก ได้แสดงผลงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง หรือจากประสบการณ์ตรง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็กที่แสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว้างอีกด้วย