เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
10297   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบIIT) 2567 

ลงข่าว: 16/01/2567

ขอเชิญบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว้าง

ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดกว้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ผ่านช่องทางการตอบ ดังนี้

1.https://itas.nacc.go.th/go/iit/jsjdzq

2. หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

 

รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 352260

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 56