เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
10300   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลงข่าว: 18/08/2566    10   79

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 สิงหาคม 2566  เทศบาลตำบลกุดกว้าได้จัดกิจกรรม : “การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การผลิตสบู่เหลว น้ำยาล้างจานและแชมพูสระผมสำหรับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ” เพื่อส่งเสริมอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ในครอบครัวและให้คนพิการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้สึกว่าตนเอง  มีคุณค่า ลดภาวะซึมเศร้า และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม