[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น:ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ตำบลกุดกว้างน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจยั่งยืน บริหารจัดการสังคมคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
เมนูเทศบาล
Link
;
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
โครงสร้างเทศบาล  
 

โครงสร้างเทศบาลตำบลกุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ได้แบ่งโครงการสร้างของเทศบาลเป็น 2 ส่วนคือ  สภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี


1.  สภาเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่ประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา  15  คือ สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน  12 คน

2.  นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริการท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี  และไม่สามารถตำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า  2  วาระนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ  โดยมาตรา  48  แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  ได้กำหนดรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  2  คน  เป็นผู้ช่วยในการบริหารของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  และนายยกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษา  และ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล  โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกิน  2  คน  ทั้งนี้  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำของเทศบาล  เทศบาลตำบลวังชัย  ประกอบไปด้วย  ส่วนราชการทั้งหมด  8  ส่วน  ที่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน  ส่วนราชการเหล่านี้ให้บริการในด้านใดบ้าง  ติดตามจากข้อมูลต่อไปนี้

สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย